Mag een verhuurder de huur indexeren als dat niet in het contract staat?

22/12/2016

In de meeste huurcontracten staat een bepaling dat de huur jaarlijks wordt geïndexeerd. Wat gebeurt er als er geen dergelijke clausule in de overeenkomst staat? Mag de verhuurder in dat geval de huur indexeren?

Het kan wel eens gebeuren dat een verhuurder ‘vergeet’ in de huurovereenkomst op te nemen dat de huur wordt geïndexeerd. De gevolgen hiervan hangen af van contract tot contract.

Woninghuur

Als de verhuurder een huis of appartement verhuurt in het kader van de woninghuurwet dan mag hij de huurprijs toch indexeren zelfs als deze mogelijkheid niet is opgenomen in het huurcontract. Hij mag dat doen op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huur. De wijze waarop de verhuurder moet indexeren is wettelijk vastgelegd. De berekening van de aangepaste huur kan je doen via een online tool die je terugvindt op deze website.

Handelshuur

Betreft de huur een handelshuur, dan geldt een andere regeling. In dat geval kan de verhuurder de huur niet indexeren als dat niet is voorzien in de huurovereenkomst. De verhuurder kan als de huurder om een huurhernieuwing vraagt wel aangeven dat hij maar bereid is hierop in te gaan als de huurprijs vanaf dan wel wordt geïndexeerd.

Garage

Huurt de huurder een garage (en is er sprake van een gemeenrechtelijke huur) dan geldt dezelfde regel als bij een handelshuur. Ook dan kan er geen sprake zijn van een indexering als dat niet is opgenomen in de huurovereenkomst.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}