Wat als je de huur in onderling overleg wil beëindigen?

12/01/2017

Het kan wel eens gebeuren dat de huurder van een woning of appartement in de loop van het huurcontract aan de verhuurder laat weten dat hij bereid is de huur in onderling akkoord vervroegd stop te zetten. Hoe kan de verhuurder dan reageren?

Na enige tijd in een huurwoning te hebben gewoond wil de huurder daar misschien wel liever weg. En ook de verhuurder kan de huurder wel eens liever kwijt dan rijk zijn. Als de huurder dan voorstelt de huur in minnelijk akkoord vervroegd te beëindigen kan de verhuurder op drie manieren reageren.

De verhuurder gaat akkoord 

De verhuurder kan vooreerst akkoord gaan met een vervroegde beëindiging in onderling akkoord. Eventueel kunnen daar ook een aantal voorwaarden aan gekoppeld worden waarbij de huurder bijvoorbeeld een schadevergoeding betaalt. Zet om discussies naderhand te vermijden de gemaakte afspraken op papier.

De verhuurder weigert 

Wil de verhuurder niet weten van een minnelijke beëindiging dan kan hij dat best schriftelijk laten weten. In dit schrijven kan de  verhuurder er op aandringen dat de huurder zijn normale huurdersverplichtingen blijft nakomen. De huurder kan dan op zijn beurt desgevallend – als het huurcontract dat mogelijk maakt – een opzeg geven (en de eventuele bijhorende opzegvergoeding betalen).

De verhuurder reageert niet

Het kan ook gebeuren dat de verhuurder niet reageert. Dat is niet zonder gevaar. Er zou namelijk wel eens kunnen geoordeeld worden dat de verhuurder stilzwijgend akkoord ging met de minnelijke beëindiging. Dit werd bijvoorbeeld al aanvaard in een geval waarbij de verhuurder eerst zei de minnelijke beëindiging te zullen overwegen waarna hij het huurhuis opnieuw te huur stelde.  

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}