Tegenopzeg geven = schadevergoeding betalen?

2/02/2017

Als de verhuurder bij een woninghuur de huurder opzegt, moet hij die soms een vergoeding betalen. Moet die ook worden betaald als de huurder nadien een tegenopzeg doet?

Een huurder wiens huurovereenkomst door de verhuurder wordt opgezegd, gaat allicht al snel op zoek naar een ander pand. Zodra hij of zij dat gevonden heeft, kan er een tegenopzeg gegeven worden om zo sneller het gehuurde pand te kunnen verlaten.

Schadevergoeding

Als een verhuurder zijn huurder opzegt, moet hij die soms een schadevergoeding betalen. Dat is bijvoorbeeld het geval als hij de huur opzegt om zelf in het huurhuis te gaan wonen en hij uiteindelijk de voorwaarden voor zo’n opzeg niet naleeft (hij betrekt het huurhuis vervolgens bijvoorbeeld niet lang genoeg). Een schadevergoeding is onder meer ook verschuldigd als de verhuurder de huur zonder redenen opzegt na de eerste of tweede driejaarlijkse periode van de huur.

Ook na een tegenopzeg?

Als de huurder vervolgens een tegenopzeg geeft blijft deze schadevergoeding verschuldigd. De mogelijkheid voor de huurder om een tegenopzegging te doen, is immers slechts een uitvloeisel van de hoofdopzegging door de verhuurder. Het feit of er al dan niet een tegenopzegging door de huurder plaatsvond, is dan ook niet relevant om te beoordelen of de verhuurder een vergoeding moet betalen aan de huurder wegens de door hem gegeven ‘hoofd-’opzeg.

Hoe oplossen?

Als verhuurder zou u kunnen proberen om het op een akkoordje te gooien met een huurder die u opzegde en die vroeger weg wil. U kan afspreken dat de huurder sneller weg mag en dat elkeen afstand doet van zijn respectieve vorderingen op elkaar. Laat deze overeenkomst opmaken door iemand die juridisch geschoold is. Zet ze alleszins duidelijk op papier.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}