Wat kost de registratie van een huurcontract?

19/02/2017

Je laat een huurcontract registreren. Moet je daar dan een vergoeding voor betalen? Maakt het een verschil over welk soort contract het gaat?

Het is soms gratis

Als je een huurcontract laat registreren van een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon, dan moet je daarvoor niets betalen. Dat geldt zelfs als het onroerend goed niet de hoofdverblijfplaats is van je huurder.

En bij andere contracten?

Als je een ander huurcontract laat registreren (zo bijvoorbeeld een handelshuurovereenkomst, een huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfsgebouw en diens meer) dan zijn er wel registratierechten verschuldigd. Meer bepaald bedragen de registratierechten in dat geval 0,2 % op het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van het huurcontract. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Als een huurovereenkomst wordt aangegaan voor 9 jaar met een maandelijkse huurprijs van 1000 euro, dan bedraagt de kost van de registratie 108 x 1000 ofte 108.000 euro x 0.2 % ofte 216 euro.

Een combinatie van overeenkomsten

Als een onroerend goed wordt gehuurd deels voor huisvesting en deels voor andere doeleinden, dan is de registratie niet kosteloos als dat in één contract gebeurt. Als er twee afzonderlijke huurovereenkomsten worden opgemaakt dan wordt de huurovereenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de huisvesting kosteloos geregistreerd.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}