Mag een makelaar kosten aanrekenen voor een plaatsbeschrijving?

20/02/2017

Bij een huurovereenkomst moet een omstandige plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Mag de makelaar daar een ‘extra’ vergoeding voor vragen bovenop wat hij vraagt voor zijn makelaarsopdracht?

In huurcontracten die worden opgemaakt door een vastgoedmakelaar staat wel eens dat de plaatsbeschrijving door de makelaar wordt opgemaakt. De kosten daarvan worden vaak voor de helft ten laste van de huurder en voor de andere helft ten laste van de verhuurder gelegd. Is dat toegelaten?

Zelf doen

De plaatsbeschrijving kan vooreerst tussen een huurder en verhuurder onderling worden opgemaakt. Wees voorzichtig met zo’n werkwijze. Een plaatsbeschrijving moet namelijk omstandig zijn. De opmaak daarvan is niet eenvoudig. Het kan dan ook aangewezen zijn een professional in te schakelen om de plaatsbeschrijving op te maken. Als de plaatsbeschrijving niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, riskeert ze niet geldig te zijn of een onvoldoende bewijs te vormen van de toestand van de woning. Je riskeert als verhuurder eventuele huurschade dan niet te kunnen recupereren.

De makelaar of iemand anders

Je kan in de huurovereenkomst ook een bepaling opnemen dat de makelaar of een andere specialist de plaatsbeschrijving opmaakt. Zo’n bepaling is perfect geldig. Zorg dat het wel duidelijk is wie er precies wordt gelast.

En de kosten?

De vastgoedmakelaar (of de andere derde) kan voor de opmaak van de plaatsbeschrijving wel degelijk een extra vergoeding vragen, bovenop wat hij vraagt voor de uitvoering van zijn makelaarsopdracht. Hij hoeft dat dus niet gratis te doen. De wet zegt dat de plaatsbeschrijving op gezamenlijke rekening van de huurder en de verhuurder gebeurt. De wet geeft dus niet aan hoe de kost precies moet worden verdeeld. Meestal worden de kosten gewoon in tweeën gedaan.


Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)