Mag je de huurprijs verhogen als je een opbrengstwoning koopt?

28/02/2017 - partner: Immovlan.be

Je koopt een huis of appartement dat verhuurd is in het kader van de woninghuurwet. Je wil dat verder blijven verhuren aan dezelfde huurder. Alleen vind je de prijs tegen dewelke het pand verhuurd wordt te laag. Kan je de huurprijs in dat geval verhogen?

Als je een bestaand opbrengsthuis koopt wil je de huurprijs misschien wel graag verhogen. Kan dat? Hoe kan je daarbij te werk gaan?

Het contract is bindend

Als koper ben je in principe gebonden door het contract dat de vorige eigenaar met de huurder afsloot. Dit is bijvoorbeeld zo als het om een geregistreerd huurcontract gaat of als de huurder al meer dan zes maanden de woning bewoont. Je kan als koper dus niet zomaar eenzijdig allerlei aanpassingen aanbrengen aan het huurcontract. Je kan bijvoorbeeld de huurprijs niet zonder meer verhogen.

Indexeren kan wel

Wat je wel kan doen is nagaan of de vorige eigenaar de huurprijs wel correct indexeerde. Als hij niet alle indexaanpassingen doorvoerde die hij mocht doen, kan je dat voor de toekomst alsnog doen. Je kan ook drie maand terugkeren in de tijd. Op die manier kan je eventueel de huurprijs toch verhogen.

Verhogen elke drie jaar?

Je kan aan je huurder tussen de negende en de zesde maand die aan de einddatum van de lopende driejarige periode voorafgaan vragen of hij akkoord is dat de huurprijs wordt aangepast. Gaat je huurder niet akkoord, dan kan je naar de vrederechter stappen. Dat moet je doen tussen de zesde en de derde maand voor het verstrijken van de driejarige periode.

Als je kan aantonen dat de huurwaarde door nieuwe omstandigheden tenminste 20% hoger ligt dan de huurprijs, dan kan je een aanpassing van de huurprijs vragen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)