Verhuurder vergeet huurindex: wat kan hij doen?

21/03/2017

Het gebeurt wel eens dat een verhuurder de huurprijs gedurende jaren niet aanpast aan de index. Hij vergat dat misschien of wilde vermijden dat een goede huurder hierdoor zou vertrekken. Kan hij dat nadien nog rechtzetten?

Een verhuurder die een woning of appartement verhuurt in het kader van de woninghuurwet indexeert gedurende vier jaar de huur niet. Hij stuurt vervolgens een brief aan de huurder waarin hij dat alsnog doet. Hoever kan hij daarbij gaan? 

Voor de toekomst kan het

De verhuurder kan perfect voor de toekomst de geïndexeerde huurprijs opvragen. Die prijs zal dezelfde zijn als ingeval hij altijd correct zou hebben geïndexeerd. Dat betekent meteen dat de nieuwe huur heel wat hoger kan liggen dan wat de huurder altijd betaalde. Een voorbeeld kan dit verduidelijken:

Een huurovereenkomst wordt afgesloten in september 2010. Deze gaat in op 1 oktober 2010. De huurprijs bedraagt 500 euro. De verhuurder indexeerde nooit. In november 2016 wil hij dat toch doen. De huurprijs die hij dan mag vragen bedraagt 554,32 euro in het Vlaamse Gewest (544,54 euro in Wallonie en Brussel). Deze berekening kan je doen via deze link

En voor het verleden?

De verhuurder mag de indexaanpassingen voor het verleden integendeel niet zomaar opvragen. Hij kan maar drie maand teruggaan in de tijd. Als hij de huur indexeert in november 2016 mag hij ook de geïndexeerde bedragen opvragen voor augustus, september en oktober 2016. Voor de maanden voordien mag hij dat niet.

De verhuurder doet het toch

Vraagt de huurder meer op dat datgene waarop hij gerechtigd is, dan hoeft de huurder dat niet te betalen. De huurder kan de verhuurder dan wijzen op de spelregels en enkel datgene betalen wat hij wettelijk gezien verschuldigd is.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}