Mag de weduwe van een huurder blijven wonen?

2/04/2017

Als de huurder van een huis of appartement overlijdt, wil diens weduwe of weduwnaar wel eens blijven wonen. Maar kan dat wel?

Door het overlijden van een huurder eindigt de huur niet automatisch. De huur gaat namelijk over op de erfgenamen van de huurder, tenzij er in het huurcontract staat dat dit intuitu personae wordt aangegaan en automatisch eindigt als uw huurder overlijdt. Hoe zit het als de huurder getrouwd was of wettelijk of feitelijk samenwoonde? 

Ze tekenden beiden

Tekenden zowel de overledene als diens partner de huurovereenkomst, dan blijft de huur in principe gewoon lopen met de langstlevende partner. De weduwe of weduwnaar kan dan gewoonweg in de woning blijven. 

De huurder tekende alleen

Tekende de overledene het huurcontract (dat niet intuitu personae werd aangegaan) alleen en ging die tijdens de huur wettelijk samenwonen, dan worden de huurrechten (en plichten) geërfd door de langstlevende partner voor zover de woning hun gezinswoning was. Er kan wel een andersluidend testament voorliggen waarbij de overledene zijn huurrechten bv. naliet aan zijn erfgenamen in plaats van aan de samenwonende partner.

Voor gehuwden geldt in grote mate hetzelfde. Het huurcontract wordt dan dus verder gezet door de weduwe of weduwnaar. Hier kunnen de huurrechten integendeel niet nagelaten worden aan erfgenamen.

De huurder woonde feitelijk samen

Woonde de huurder feitelijk samen dan geldt het voorgaande niet. De verhuurder hoeft dan met de langstlevende partner geen rekening te houden. Het zijn dan integendeel de gewone erfgenamen die de huurrechten (en ook plichten) overnemen.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)