Huurcontract: moet je daarvoor langs de notaris?

2/04/2017

Als je een woning of appartement verhuurt, moet je het huurcontract soms laten opmaken door een notaris. Wanneer is dat het geval? En is het ook anders nuttig om langs een notaris te passeren?

Huurcontracten voor een woning of appartement worden nagenoeg steeds onderhands opgemaakt. Maar wist je dat je soms ook verplicht moet passeren langs een notaris?

Wanneer moet dat?

De meeste huurcontracten kan je onderhands opmaken. Niettemin ben je voor bepaalde specifieke huurovereenkomsten verplicht om naar een notaris te stappen. Dat is meer bepaald onder meer zo als je een woninghuurovereenkomst wil afsluiten met een duurtijd van meer dan 9 jaar. In dat geval ben je dus verplicht om te werken met een notariële akte.

Het mag anders ook

Ook andere huurovereenkomsten (zoals bv. een woninghuurovereenkomst voor korte duur of voor negen jaar), mogen notarieel worden opgemaakt. In de praktijk gebeurt dat zelden. Een notariële akte heeft wel een voordeel tegenover een gewone onderhandse overeenkomst. Ze vormt wat men noemt een ‘uitvoerbare titel’. Dat betekent dat als de huurder zich niet houdt aan zijn verplichtingen uit hoofde van de huur (hij betaalt de maandelijkse huur bv. niet), de verhuurder meteen op basis van de huurovereenkomst kan gaan uitvoeren.

Het kost heel wat geld 

Tegenover dit voordeel staat een belangrijk nadeel. Het laten opmaken van een notariële akte kost nu eenmaal heel wat geld. Je bent al snel zowat 1000 euro kwijt voor de opmaak van zo’n akte.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}