Kan een huurder langer blijven als zijn huis nog niet klaar is?

27/04/2017

De huurder van een huis of appartement zegt de huurovereenkomst op omdat hij zelf aan het bouwen is. Bij het einde van de opzegtermijn blijken de werken aan zijn woning niet klaar te zijn. Mag hij dan langer blijven?

Een huurder die zelf de huur opzegde, kan tegen het einde van de opzegtermijn wel eens vaststellen dat zijn nieuwe woning nog niet klaar is. Wat kan hij dan doen?

Verlenging vragen

De huurder zou een verlenging kunnen vragen van de lopende huurovereenkomst. Hij kan dat volgens de wet vragen als hij het bewijs kan leveren van buitengewone omstandigheden.

De huurder dient dit verzoek te richten aan de verhuurder uiterlijk een maand voor de einddatum van het huurcontract. Als de verhuurder niet op de vraag ingaat (hij ziet het bijvoorbeeld niet meer zitten om verder met de huurder in zee te gaan of hij heeft misschien zelfs al een nieuwe huurder) is het de vrederechter die beslist.

Lang niet altijd

De kans dat de vrederechter de huurder ook volgt in zijn vraag is hoogst onzeker. De kansen voor de huurder worden groter als die wordt geconfronteerd met omstandigheden buiten zijn wil om (zoals bijvoorbeeld een aannemer die failliet gaat, weersomstandigheden die de werken vertragen enz.) en als er nog geen nieuwe huurder staat te wachten om zijn intrek te nemen in het pand.

Meer huur betalen 

Als de rechter de verlenging toestaat kan hij ook een verhoging van de huurprijs aanvaarden. De rechter beslist ook over de duur van de verlenging. Hij moet daarbij wel een precieze einddatum aangeven. De huurder kan tenslotte bij het einde van de eerste verlenging nogmaals een verlenging vragen als hij nieuwe buitengewone omstandigheden kan inroepen. 

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}