Mag een huurder bomen en planten verwijderen?

23/05/2017

Als een huis met een tuin wordt verhuurd, kunnen er in de tuin bomen en planten staan. Mag de huurder deze bomen of planten verwijderen? Kan de verhuurder daar iets tegen beginnen?

 

De huurder van een huis met tuin stoort zich aan bepaalde bomen en/of planten die in de tuin staan. Zonder dat de verhuurder het daarmee eens is, verwijdert hij deze. Wat kan de verhuurder doen?
 

Het is verboden

Een huurder mag geen bomen of planten uitdoen in de tuin van het huis dat hij huurt. Doet hij dat toch dan kan de verhuurder eisen dat de huurder bij het einde van de huur de tuin terug in zijn oorspronkelijke staat brengt of hij kan een vergoeding eisen (ten belope van de kost van nieuwe bomen/planten en het effectief planten daarvan).

Om alle discussies te vermijden kan in de huurovereenkomst dit verbod nog eens worden herhaald.
 

Zorg voor een plaatsbeschrijving

De verhuurder moet wel kunnen bewijzen dat de bomen en planten bij de aanvang van de huurovereenkomst al aanwezig waren. Het is dan ook belangrijk om in de omstandige plaatsbeschrijving die bij aanvang van de huur wordt opgemaakt ook de toestand van de tuin (met de aanwezige bomen en planten) te schetsen.

Als er geen omstandige plaatsbeschrijving werd opgemaakt wordt de huurder geacht het huis en de tuin te hebben ontvangen in de toestand waarin deze zich bij het einde van de huur bevindt.
 

De huurder moet wel snoeien

De huurder moet de bomen en planten in de loop van de huur wel snoeien of laten snoeien. Ook hier kan in de huurovereenkomst overigens verduidelijk worden wat er op dat vlak precies van de huurder wordt verwacht.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)
 

{{NEWSLETTER_BOX}}