Mag je als handelshuurder van activiteit veranderen?

22/06/2017 - partner: Immovlan.be

In de loop van een handelshuurovereenkomst wil de huurder zijn activiteiten veranderen en met een andere soort zaak beginnen. Kan de verhuurder dat weigeren?

Een handelshuurder baat een winkel in kantoormateriaal uit. Omdat de zaken niet meer lopen zoals hij het wil, beslist hij de winkel te veranderen in een fitnesscentrum. Is dat wel toegelaten?

Kijk in het huurcontract

In heel wat handelshuurovereenkomsten wordt vermeld welke soort activiteit de huurder precies in het handelspand mag doen (zo bijvoorbeeld de uitbating van een kledingwinkel). Vaak wordt in één adem gezegd dat de huurder zijn activiteit ook niet zomaar mag wijzigen zonder het akkoord van de verhuurder. Zo’n bepaling is geldig. Als die in het huurcontract staat mag de huurder in het gehuurde pand niet zomaar iets anders beginnen. Hij mag normaal wel kleine wijzigingen aanbrengen waarbij hij bijvoorbeeld in een bestaande krantenwinkel een koffiehoek bij installeert.

En als er niets in het contract staat?

Als er niets in het huurcontract staat en er ook niets anders voorligt dat aantoont welke activiteit de huurder en de verhuurder voor ogen hadden (zo bv. mailverkeer), dan staat het de huurder vrij te kiezen welke activiteit hij in het huurpand wil gaan doen. Veelal kan de huurder in dat geval die activiteit in de loop van de huur ook nog wijzigen.

De verhuurder gaat niet akkoord

Als de huurder zijn activiteit niet mag wijzigen en hij doet dat toch, dan hoeft de verhuurder zich daar niet zomaar bij neer te leggen. De verhuurder zou zelfs naar de vrederechter kunnen stappen om daar de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen. De verhuurder zou om die reden ook de huurhernieuwing kunnen weigeren of bijvoorbeeld bij een vraag tot hernieuwing een hogere huurprijs vragen.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)