Huurder naar rusthuis: wat gebeurt er met het huurcontract?

1/08/2017

Een huis of appartement wordt verhuurd aan een gepensioneerde. Wat gebeurt er met het huurcontract als de huurder dringend naar een rusthuis moet gaan? Eindigt de huurovereenkomst dan automatisch?

 

Als een huurder gepensioneerd is gebeurt het wel eens dat die na een ziekte of een val niet meer alleen mag blijven wonen. Dringende rusthuisopnames zijn dan geen uitzondering.

Overmacht?

Bij zo’n dringende opname in het rusthuis beweert de huurder (of zijn familie) wel eens dat er sprake is van overmacht waardoor de huurovereenkomst eindigt zonder dat een vergoeding verschuldigd is. Bij een dringende opname is het argument van de huurder niet kansloos. Weet de huurder integendeel al maanden dat hij naar het rusthuis zal gaan dan kan hij zich niet op overmacht beroepen.

Tref een regeling

Bij een dringende opname trachten de huurder en de verhuurder het best op een akkoord te gooien. Hierbij kan bijvoorbeeld worden overeengekomen dat de huurder een beperkte opzegtermijn naleeft of een beperkte opzegvergoeding betaalt. Zet deze afspraken ook op papier. Is de huurder niet meer ‘bekwaam’ om zulk akkoord af te sluiten, dan dient de verhuurder te onderhandelen met diegene die door de rechter is aangesteld om zijn zaken te beheren.

Naar de rechtbank

Komt u onderling niet tot een akkoord, dan zal de zaak allicht eindigen voor de rechtbank. Hoe die gaat beslissen is onzeker. Bij een dringende opname in een rusthuis wordt wel eens aanvaard dat er sprake is van overmacht. De ene rechter zal hiertoe al sneller beslissen dan de andere.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaat.be)