Moet je de factuur van je aannemer binnen een bepaalde termijn betalen?

23/08/2017

Je krijgt een factuur van je aannemer in de bus. Daarop staat dat je ze binnen de 14 dagen moet betalen. Is die termijn wel geldig? Kan je aannemer eenzijdig aangeven binnen welke termijn hij wil dat je zijn rekeningen betaalt?

Als je een factuur van een aannemer in de bus krijgt, gebeurt het maar al te vaak dat daar een betalingstermijn opstaat. Ben je daardoor ook gebonden?

Een kwestie van afspraken

De termijn waarbinnen je een factuur moet betalen wordt in principe vastgelegd in akkoord tussen jou en je aannemer. Zo kan je onderling bijvoorbeeld perfect overeenkomen dat diens facturen binnen de 14 dagen na de factuurdatum betaald zullen worden. Kijk dan ook na of er in het contract dat je met de aannemer afsloot (of in de algemene voorwaarden die op zijn offerte stonden) iets staat rond de betalingstermijn.

Hij legt eenzijdig een termijn op

Maakte je geen afspraken met je aannemer (of heb je zijn algemene voorwaarden niet aanvaard) dan kan hij je niet eenzijdig een betalingstermijn opleggen. Doet hij dat toch en ben je het er niet mee eens dan is het belangrijk schriftelijk (je doet dat best via een aangetekende brief) te reageren. Geef daarin aan dat je niet akkoord bent gegaan met de betalingstermijn die hij thans oplegt.

Je kwam niets overeen

Indien je niets overeenkwam met je aannemer geldt als regel dat je als klant de tijd krijgt die normaal vereist is voor de nakoming van je verplichtingen. Je krijgt in dat geval dus een redelijke termijn om de factuur van je aannemer te betalen. Over wat redelijk is heeft de rechter bij een discussie het laatste woord.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}