De eenzijdige huurbelofte, wat is dat voor iets?

26/09/2017

Enkele weken geleden was er in de pers heel wat te doen over een zogenaamde huurbelofte die sommige vastgoedmakelaars aan kandidaat-huurders zouden vragen. Wat houdt dat precies in?

Vastgoedmakelaars laten geïnteresseerde kandidaat-huurders wel eens een document ondertekenen waarin zij beloven een woning of appartement dat te huur staat te zullen huren en waarbij de kandidaat -bij de ondertekening daarvan- een bepaald bedrag betaalt. Wat moet je daarvan weten?

Wat is het?

In zo’n huurbelofte belooft een huurder dat hij een bepaald onroerend goed wil huren. Dit is voor de kandidaat-huurder niet vrijblijvend. Als de verhuurder de huurbelofte aanvaardt, komt er een geldige huurovereenkomst tot stand. De verhuurder verbindt zich op zijn beurt nog niet. Hij kan nog altijd kiezen of hij al dan niet aan de betreffende kandidaat wil verhuren.

Wat staat erin?

In de huurbelofte staat over welk huurpand het juist gaat en wat de huurprijs is. Geef tevens de duurtijd van de huur aan, zeker als je wenst dat die niet voor negen jaar wordt aangegaan. Ook andere elementen die essentieel zijn voor de kandidaat-huurder worden er best in opgenomen. Zorg er ook voor dat uit de belofte duidelijk blijkt hoelang ze loopt, dit kwestie van de huurder niet te lang in de onzekerheid te laten. Het is ook aangewezen te bepalen hoe de verhuurder op de huurbelofte kan reageren.

Er wordt aan de kandidaat-huurder wel eens om de betaling van een som geld (bv. enkele honderden euro’s) gevraagd bij de huurbelofte. Die worden aangerekend op de huur als de kandidaat uiteindelijk effectief huurt. Wil hij of zij niet huren, dan is hij of zij dat geld kwijt.

Onder vuur

De huurbelofte is niets nieuw en wordt al langere tijd gebruikt. Het Vlaams huurdersplatform kloeg recent echter aan dat steeds meer makelaars huurders pas in contact brengen met verhuurders na het betalen van een voorschot en het ondertekenen van zo’n huurbelofte.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}