Huurachterstal = afbetalingsplan?

25/10/2017

Als een huurder tijdelijke financiële problemen heeft en de huur niet kan betalen, kan een afbetalingsplan wel eens nuttig zijn. Wat moet je hiervan weten?

Een huurder die gedurende een korte tijd een cashprobleem heeft, heeft er alle belang bij met de verhuurder een afbetalingsplan overeen te komen. Op die manier kan hij de achterstal afbetalen in enkele maanden en loopt hij geen risico om uit de huurwoonst te worden gezet.

Nut voor de verhuurder

Ook voor de verhuurder kan zo’n afbetalingsplan wel eens nuttig zijn. Door de huurder de achterstallen te laten afbetalen wordt de relatie met hem niet verzuurd. Bovendien kan de verhuurder, als de huurder zich niet aan het plan houdt, gemakkelijker de ontbinding van de huurovereenkomst vragen aan de vrederechter.

Wat zet je erin?

Zet zo’n afbetalingsplan ook op papier (in twee originele exemplaren). Zorg ervoor dat beide partijen het ondertekenen. Geef erin aan hoeveel de achterstand precies bedraagt, wat de bijkomende kosten zijn (bv. intresten) en in hoeveel schijven de huurder moet terugbetalen. Voorzie meteen dat de huurder de achterstal moet betalen bovenop de maandelijkse huurprijs (die gewoon verder loopt). Als dat niet gebeurt wordt de achterstal alleen maar groter.

Hij houdt er zich niet aan

Vermeld in het afbetalingsplan ook dat het openstaande saldo integraal opeisbaar wordt als de huurder een schijf niet correct betaalt. De verhuurder kan in dat geval tevens naar de vrederechter stappen om daar de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen. Houdt de huurder zich wel aan het afbetalingsplan en doet hij dat correct, dan is de achterstal daardoor opgelost.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}