Verwilderde tuin bij het einde van de huur? Doe dan dit

13/11/2017

Je verhuurt een huis met tuin. Bij het einde van de huurovereenkomst blijkt dat de huurder de tuin liet verwilderen. Kan je dan een schadevergoeding van hem vragen?

Het gebeurt maar al te vaak dat huurders het niet te nauw nemen met het onderhoud van de tuin van het huis dat ze huren. Zo werd het gras bv. niet gemaaid, woelde de hond van de huurder delen van de tuin om of werd er niet gesnoeid. Wat kan de verhuurder dan doen als hij bij het einde van de huur een niet-onderhouden tuin terugkrijgt?

Discussies vermijden

Zorg er voor dat je bij aanvang van de huurovereenkomst een omstandige plaatsbeschrijving opmaakt. Beperk die niet alleen maar tot de ruimtes binnen maar beschrijf ook de toestand van de tuin. Voeg er ook foto’s van de toestand van de tuin aan toe. Op die manier kan er tenminste al geen discussie ontstaan over hoe de tuin er bij lag op het moment van het afsluiten van de huurovereenkomst.

Huurder moet onderhouden

In de loop van de huurovereenkomst moet je huurder de tuin onderhouden als een goed huisvader. Dat betekent dat hij het onkruid moet wieden, het gras moet maaien, planten moet snoeien enz. Hij mag de tuin dan ook niet ‘verwilderd’ aan jou teruggeven bij het einde van de huur.

En anders?

Heb je een plaatsbeschrijving en blijkt de tuin verwilderd bij het einde van de huur dan kan je een schadevergoeding vragen van je huurder. Raak je het niet eens over de omvang daarvan, dan kan de vrederechter beslissen. Zorg er alleszins bij gebrek aan een akkoord voor dat je een tegensprekelijke plaatsbeschrijving hebt die wordt opgemaakt bij het einde van de huur.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}