Dit kan je huurder vragen als je woning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen

8/09/2021

Je verhuurt een woning die niet aan de wettelijke kwaliteitsnormen voldoet. Kan je huurder dan de betaalde huur van je terugvragen? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Vlaamse gewest

Is je woning die niet aan de normen voldoet in het Vlaamse gewest gelegen en werd de huurovereenkomst afgesloten sinds 1 januari 2019, dan is de huurovereenkomst nietig. De huurder kan dan in principe de huurgelden die hij betaalde terugvorderen en een schadevergoeding vragen. Als verhuurder kan je wel een bezettingsvergoeding van je huurder vragen die gebaseerd is op de objectieve huurwaarde van het pand, rekening houdend met de gebreken.

Brussels gewest

Ligt je huurpand in het Brusselse gewest dan heeft je huurder de keuze. Hij kan dan de uitvoering eisen van de werken die noodzakelijk zijn om het verhuurde goed in overeenstemming te brengen met de wettelijke voorschriften, dan wel de ontbinding van de huurovereenkomst vragen met een schadevergoeding. De keuze van de huurder moet redelijk zijn. Hij mag bv. niet zomaar de ontbinding van de huur vragen als de werken vrij eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.

Waalse gewest

Bij huurpanden die in Wallonië gelegen zijn moet de huurder de verhuurder aanmanen om de werken uit te voeren die nodig zijn om het verhuurde goed in overeenstemming te brengen. Gebeurt dit dan niet, dan heeft de huurder de keuze om hetzij de uitvoering te eisen van de werken ofwel de ontbinding van het huurcontract te vragen met een schadevergoeding. De rechtbank kan in afwachting van de uitvoering van de werken een vermindering van de huurprijs toestaan.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)