Schoorsteen: Zo kan je het risico op brand verlagen!

8/05/2020

De statistieken zijn onverbiddelijk: een derde van de branden in privéwoningen wordt veroorzaakt door een schoorsteenbrand. Regelmatig schoorsteenvegen, is daarom een belangrijke veiligheidsmaatregel.

Roet en teer verwijderen

Of je nu stookolie, hout of kolen verbrandt, de verbranding van deze stoffen zorgt ervoor dat er na verloop van tijd roet- of teerafzetting in het schoorsteenkanaal ontstaat, die ook vlam kan vatten. Deze brandbare afzettingen kunnen alleen worden verwijderd door middel van schoorsteenvegen.

Er zijn twee schoorsteenveegtechnieken. De eerste bestaat uit het vegen van de schoorsteen van binnenuit (d.w.z. vanaf de bodem van de schoorsteen) met behulp van een metalen of kunststof borstel die aan een paal is bevestigd. Het tweede gebeurt van buitenaf, en dus vanaf de bovenkant van de schoorsteen, opnieuw met behulp van een speciale borstel die is bevestigd aan een kabel waarvan het gewicht aan het einde is vastgezet.

In beide gevallen beweegt de schoorsteenveger heen en weer om de afzettingen van de schoorsteenwanden te verwijderen. Zodra de operatie is voltooid, zal de professional die je hebt ingehuurd de bodem van de schoorsteen stofzuigen en reinigen. Met deze handeling kan je ook controleren of het rookkanaal niet wordt geblokkeerd door een vogelnest of door een los dakelement.

Giftige afzettingen!

Roet, zoals teer afkomstig van verbranding, is zowel gevaarlijk als giftig afval. De vakman of -vrouw die het schoorsteenkanaal komt reinigen, is daarom verplicht de resten mee te nemen en toe te vertrouwen aan een erkend afvalverwerkingsbedrijf. De verwijdering van dit afval maakt integraal deel uit van de dienstverlening van een professionele schoorsteenveger. Gooi het roet vooral niet bij het huisvuil en verspreid het niet in bijvoorbeeld je moestuin. Dit zal geen gunstig effect hebben op uw gewassen!

Wat zegt de wet?

Het hangt allemaal af van waar je schoorsteen op aangesloten is. In het geval van een kachel of open haard, gevoed door hout of pellets, ben je wettelijk verplicht om de schoorsteen één keer per jaar te laten vegen. Niets belet je natuurlijk om dit twee keer per jaar te laten doen, vooral als je het hele jaar door met hout verwarmt.

Voor conventionele ketels moet de schoorsteen tijdens de periodieke EPC-keuring (die nu verplicht is) gebeuren door een erkende vakman.

De EPC-inspectie omvat het onderhoud van de ketel, de rookgasafvoer, de afstelling van de brander en de controle van bepaalde vereisten, zoals de uitstoot van de ketel wanneer deze in bedrijf is. De frequentie van de keuring varieert afhankelijk van de brandstof, d.w.z. om de twee jaar voor gasketels en boilers en jaarlijks voor olieketels.

Is het aan de huurder of de verhuurder om de schoorsteen te laten vegen?

Aangezien de huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van de woning en de uitrusting ervan, met inbegrip van de schoorsteen en de ketel, is het aan hem of haar om de schoorsteen en de schoorsteenpijpen te laten vegen. De verhuurder is van zijn kant verantwoordelijk voor eventuele reparaties (bv. bakstenen die loskomen in de schoorsteen). Deze verplichtingen worden meestal gespecificeerd in de huurovereenkomst.