Laad nooit je telefoon op in je bed: “Er zijn al huizen in rook opgegaan!”

30/11/2020

Het is niet zozeer een kwestie van kwalijke straling, dan wel van brandgevaar! En het is niet zomaar een theoretische mogelijkheid: honderden huizen zijn al in rook opgegaan!

Het gebruik van een beschadigde USB-kabel is een brandrisico. Neem geen risico en vervang de kabel! Bovendien mag je een apparaat nooit op je bed, de zetel of een kussen opladen. Onvoldoende verluchting en dus koeling, kan oververhitting en brand veroorzaken.

Of het nu gaat om een tablet, een telefoon of een computer, laat het toestel in geen enkel geval opladen op je bed. Deze raad is nog lang niet bij iedereen bekend: volgens een Britse studie zegt 53% van de kinderen een apparaat op te laden in bed, vaak zelfs op een hoofdkussen…

Het probleem komt vooral van de lithium-ion batterijen die snel vuur kunnen vatten. Wanneer de telefoon op een bed of, erger nog, een hoofdkussen gelegd wordt stijgt het gevaar dat de vlammen zich verspreiden! In de Verenigde Staten werden al enkele honderden gevallen vastgesteld!

Check in elk geval of de laadkabel in goede staat is en geen ontblote draden vertoont. De lader moet dan weer voldoen aan de vereisten van de fabrikant!