De Familiebond voor een herziening van het woningbeleid

17/10/2011

De samenstelling van de gezinnen is de afgelopen jaren aanzienlijk geëvolueerd. Volgens de Algemene Directeur van de Familiebond heeft het woningbeleid de trend echter niet gevolgd. De volledige ruimtelijke ordening moet eigenlijk worden herzien, maar de typische Brusselse huizen uit de vroege 20ste eeuw zijn het best aangepast aan de huidige levenswijzen.

De huizen van 1900 zijn beter aangepast aan de gezinnen van 2011

Jongeren verlaten het ouderlijke nest steeds later en het aantal nieuw samengestelde gezinnen en ouderen kent een explosieve groei. Kortom, de samenstelling van het Belgische gezin is in volle verandering, maar de structuur van het vastgoed niet. Zo staat het grote huis met 4 gevels nog in een goed blaadje, terwijl die woningen vaak ver verwijderd liggen van elke dienst, veel energie verbruiken en vooral niet aanpasbaar zijn.

Volgens de Familiebond moeten we verder kijken dan het beeld van de kangoeroewoning en de huisvesting aanpassen aan het moderne leven. De typische honderdjarige woningen in Brussel (3 verdiepingen en een zijgang) lijken in die zin het meest geschikt.

Naar een verplichte aanpasbaarheid en een standaard huurprijs?

Een van de oplossingen die de Familiebond voorstelt: verplichte aanpasbaarheid van nieuwbouwwoningen, zoals dat sinds kort al het geval is op het gebied van energiebesparing.

Bovendien wordt de toegang tot vastgoed in Brussel bemoeilijkt door de te grote verschillen in prijs tussen de soorten woningen en de gemeenten van het Gewest. Een vaste referentieprijs voor de huur van een bepaald type woning zou volgens de Familiebond de toegang tot de Brusselse huisvesting kunnen verbeteren.

bron: Lesoir.be

beeld: Zoltán Jánosi (Flickr.com)