Lijfrente, een goede zaak?

16/11/2011

Lijfrente, een goede zaak?

Door de financiële crisis is investeren in vastgoed nog nooit zo interessant geweest; verkopen op lijfrente, wat maar goed is voor 3% van de transacties op de immobiliënmarkt, blijft miskend. Immovlan.be probeert licht op de zaak te werpen.

Waarom uw huis verkopen op lijfrente?
Als een oudere persoon het moeilijk krijgt om de eindjes aan elkaar te knopen, kan die overwegen om zijn huis op lijfrente te verkopen. Voor die persoon, die rentenier genoemd wordt, zijn er verschillende voordelen aan lijfrente verbonden. Zo krijgt de verkoper een maandelijke rente voor een periode die kan gaan tot 20 jaar, die rente wordt vaak geïndexeerd en is niet belast. Als de rente niet gestort wordt, dan wordt de verkoop geannuleerd zonder dat de rentenier de al ontvangen som terug moet storten. Daarnaast blijft de verkoper vruchtgebruiker van het goed tot aan zijn dood, waardoor hij zijn financiële inkomsten kan verdubbelen door huur te vragen.

Kopen op lijfrente: voor- en nadelen
Voor de koper van het goed op lijfrente, die renteplichtige genoemd wordt, is de transactie ook voordelig. De uiteindelijke uitgegeven som zal minder zijn dan wanneer u het pand zo koopt met geld dat u geleend hebt van de bank, u moet namelijk geen intresten betalen. De koper vermijdt ook leegstand. Daarnaast zijn er nu ook veel meer verkopers dan kandidaat-kopers, waardoor die laatste een sterkere positie krijgen. Toch heeft verkopen op lijfrente toch enkele financiële ongemakken: eventuele indexatie van de rente, roerende voorheffing, onderhoudskosten, registratierechten, enz.

Bron Foto: Images_Of_Money on Flickr

Bron Artikel: Le Soir