Mag je als erfgenaam een ander slot steken in een woning die je erft?

19/04/2021

Als je samen met anderen een onroerend goed erft wil je dat pand en de inboedel misschien wel beschermen tegen de andere erfgenamen. Mag je daarbij ook een ander slot steken? Wat zijn je rechten?

Zeker als je in onenigheid leeft met de andere erfgenamen kan je er wel eens aan denken de goederen die tot de nalatenschap behoren te beschermen. Een nieuw slot steken kan daarbij een bepaalde bescherming bieden. Toch ben je er maar beter voorzichtig mee.

Saisine

Als wettelijk erfgenaam hebt je de zogenaamde ‘saisine’ van de nalatenschap. Zo mag je in principe binnengaan in de woning die je erfde. Je kan daar ook foto’s nemen van waardevolle goederen, serienummers van elektrische apparaten opschrijven en dies meer.

Slot steken?

Je zou ook een nieuw slot kunnen steken in de inkomdeuren van het geërfde onroerend goed. Alleen kom je daar vaak niet echt ver mee. Ook de andere erfgenamen hebben nu eenmaal de saisine. Zij zouden dan ook het slot dat jij stak kunnen laten openboren of op hun beurt in het pand een ander slot laten steken.

Het steken van een nieuw slot is ook niet zonder gevaar. Zo moet je er rekening mee houden dat als je een ander slot steekt je riskeert aansprakelijk te worden gesteld als er iets gebeurt met de woning en/of de goederen.

Verzegeling

Vrees je dat er goederen zullen verdwijnen uit de woning, dan bestaat een betere werkwijze erin aan de rechtbank te vragen om de woning van de overledene te verzegelen. Voor het voeren van een dergelijke procedure doe je best een beroep op de diensten van een advocaat. Nadat de woning werd verzegeld zal dat worden gevolgd door een ontzegeling. Daarbij wordt een inventaris opgemaakt door een notaris.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)