Zo kan je nieuwe partner zich inkopen in je huis

17/06/2020

Als je eigenaar bent van een huis en een duurzame relatie hebt met een nieuwe partner die bij jou wil komen inwonen, wil die zich wel eens graag inkopen in je woning. Maar hoe kan je daarbij best te werk gaan?

Als je samenwoont is het niet ongebruikelijk dat je samen met je nieuwe partner de lening van de woning afbetaalt en samen kosten doet van bv. renovatiewerken. Als de woning dan alleen jouw eigendom is kan het wel eens gebeuren dat je partner zich meteen ook wil inkopen in de woning …

Kopen kan

Je partner zou perfect een deel van de woning kunnen overkopen van jou. Een dergelijke verkoop moet gebeuren via een notariële akte, net zoals dat het geval zou zijn als je de woning zou verkopen aan een vreemde. Je partner zal dan meteen ook registratierechten (verkooprechten) moeten betalen op de koopprijs, net als de notariële kosten en erelonen. Dit is dan ook een bijzonder dure operatie.

Inbreng

Een heel wat goedkoper alternatief bestaat erin in het huwelijk te treden met je partner. Je kan dan een huwelijkscontract afsluiten waarbij je de woning (samen met de daarop rustende lening) inbrengt in de huwgemeenschap. Je partner zou dan op zijn beurt een even groot vermogensbestanddeel kunnen inbrengen om op die manier de inbreng terug in evenwicht te brengen. In dit geval moet je geen registratierechten betalen maar enkel de kost van het huwelijkscontract.

Andere afspraken

Investeert je partner in je woning dan zou je ook een overeenkomst kunnen afsluiten waarbij je afspreekt dat je hem of haar een bepaalde vergoeding hiervoor zal betalen als je uiteengaat maar waarbij je partner geen mede-eigenaar wordt van je pand. Het opmaken van een dergelijke overeenkomst is maatwerk dat je best overlaat aan een advocaat of notaris.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)