Kangoeroewonen zit in de lift in België!

3/12/2019

Het fenomeen komt overgewaaid uit Australië en krijgt steeds meer aanhangers in België. Kangoeroewonen betekent dat twee of zelfs drie generaties samen onder één dak wonen.

Dankzij dit concept kunnen leden van eenzelfde familie (in de brede zin), of soms zelfs verschillende families, samenwonen in een gemeenschappelijke woning die onderverdeeld werd in afzonderlijke ruimtes, zodat iedereen van zijn privacy kan genieten. Over het algemeen bestaat de woonst uit een gemeenschappelijke ruimte en privé zones bestaande uit de slaap- en badkamers.

Het fenomeen is vrij recent in België, maar kent al een kleine 20 jaar heel wat succes in Nederland en de Scandinavische landen. Het idee is eenvoudig en brengt jongeren en ouderen samen onder hetzelfde dak, waardoor zij elkaar kunnen helpen. Kangoeroewoningen versterken dus niet alleen de band tussen familieleden, maar bieden ook heel wat praktische en financiële voordelen. Ouderen kunnen zich zo ontfermen over hun kleinkinderen, terwijl kinderen beter voor hun ouders kunnen zorgen doordat ze constant aanwezig zijn. Een mooie mix van generaties die het op een natuurlijke manier mogelijk maakt om elkaar te helpen.

Gouden regels

Om het samenwonen van een leien dakje te laten lopen, is het noodzakelijk om enkele regels op te stellen. Uiteraard met vertrouwen in elkaar. Een van de sleutelbegrippen van kangoeroewonen is communicatie tussen de verschillende leden van het huishouden.

Kangoeroewonen kan natuurlijk in een bestaand gebouw (dat eventueel wat verbouwd wordt), maar het is vaak praktischer om een nieuwe woning te bouwen die dan ook meteen geconfigureerd wordt in functie van de wensen van elk lid en die ook rekening houdt met de leeftijdsgebonden eisen. Ander voordeel: de mogelijkheid om er een duurzame en passieve woning van te maken. De ideale mix van de huidige woontrends.