3 aandachtspunten als je ouders bij je komen inwonen

3/06/2019

Je ouders zijn hoogbejaard en kunnen niet langer alleen blijven wonen. Veeleer dan ze naar een rusthuis/woonzorgcentrum te laten gaan overweeg je om je ouders bij jou te komen laten inwonen. Maar waarop moet je dan allemaal letten?

Maak goede afspraken

Als je ouders bij jou komen inwonen is het belangrijk om goede afspraken te maken over hoe dat financieel zal worden geregeld. Zo kom je best overeen of je ouders al dan niet een vergoeding moeten betalen voor kost en inwoon. Zet deze afspraken ook op papier in een overeenkomst die in evenveel originele exemplaren wordt opgemaakt als er partijen zijn. Geef in die overeenkomst meteen ook aan welke prestaties jij voor je ouders zal leveren (bv. ze voorzien van huisvesting, eten en drinken, poetsen, strijk, …).

Als je dat niet doet en je tracht na het overlijden van je ouders alsnog een vergoeding te vragen (van de nalatenschap) dan riskeer je van een kale reis thuis te komen. Als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt is de kans groot dat je uiteindelijk bij een discussie met de andere erfgenamen geen vergoeding zal krijgen. Men zal dan zeggen dat je niet kan bewijzen dat er een afspraak was met je ouders dat die bepaalde kosten moeten voldoen en dat je ook geen wettelijke basis hebt om zo’n vergoeding te vragen.

Maak je afspraken, dan is het belangrijk daarmee niet te overdrijven. Zorg ervoor dat de vergoeding die je ouders je betalen niet overdreven is. Doe je dat niet dan riskeer je dat de andere erfgenamen na het overlijden van je ouders de overeenkomst aanvechten. Strikt gezien kan je overeenkomen dat de vergoeding waarop je gerechtigd bent pas moet worden betaald (uit de erfenis) op het moment dat je ouders zijn gestorven. Hou er wel rekening mee dat er door wat je overeenkomt ook gevolgen kunnen zijn voor je inkomstenbelasting.

Verbouwingen doen?

Als je verbouwingen wil doen aan je woning (om je ouders te kunnen huisvesten en in je woning een ‘zorgwoning’ te creëren) dan is het belangrijk eerst na te gaan of je daar een stedebouwkundige vergunning voor nodig hebt. Vraag dat na bij de gemeente waar je woonachtig bent. Dat is niet altijd het geval. Zo is zo’n vergunning misschien niet nodig als je geen uitbreidingswerken doet aan je woning en er al evenmin constructieve werken gebeuren.

Spreek tevens af met je ouders (en zet die afspraken ook op papier) wie de kosten van deze verbouwing op zich neemt. Zeker als het gaat om verbouwingswerken die je anders niet zou doen en die uiteindelijk ook geen meerwaarde geven aan je woning heb je goede argumenten om te zeggen dat de kosten door je ouders moeten worden voldaan. Ook hier is het weer belangrijk om ‘redelijk’ te zijn om zo latere discussies met de andere erfgenamen te vermijden.

Maak je geen afspraken dan geldt ook hier dat het allesbehalve eenvoudig zal zijn om na het overlijden van je ouders een vergoeding van de nalatenschap te vragen voor de verbouwingswerken die je deed.

Pensioen en fiscus

Als je ouders bij jou komen inwonen heeft dat in principe geen invloed op hun pensioen. Ook als je ouder een bedrag ontvangt als inkomensgarantie voor ouderen verandert er in principe niets. Je ouder kan het verhoogde bedrag als alleenstaande namelijk behouden als hij samenwoont met bloed- of aanverwanten in de rechte lijn.

Eventueel kunnen je ouders fiscaal te jouwen laste zijn als ze bij je komen inwonen. Ze moeten dan deel uitmaken van je gezin op 1 januari van het aanslagjaar. Voorwaarde is dan wel dat je ouders persoonlijk geen netto bestaansmiddelen hebben die meer dan 3.270 EUR (inkomsten 2018) bedragen. Om dit maximumbedrag te bepalen worden pensioenen en renten van je ouders tot een bedrag van maximum 26.300 euro EUR per jaar niet als bestaansmiddelen beschouwd. Per ouder ten laste die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, heb je recht op een toeslag op de belastingsvrije som van 3.160,00 EUR. Heeft je ouder ten laste een zware handicap, dan wordt de toeslag verdubbeld.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)