Een onroerend goed inbrengen als je trouwt wordt eenvoudiger

14/08/2018

Het gebeurt wel eens dat een koppel dat een onroerend goed aankocht nadien trouwt. Soms wordt dan het eerder gekochte onroerend goed ingebracht in de huwgemeenschap. Vanaf 1 september wordt dit eenvoudiger en goedkoper.

Als een koppel dat trouwt nu een onroerend goed (dat het eerder aankocht) wil inbrengen in de huwgemeenschap, moet het daarvoor via een notaris passeren. Die moet meer bepaald een huwelijkscontract opstellen.

Nieuwe wet

Op 1 september 2018 treedt een nieuwe wet in werking die een zogenaamde anticipatieve inbreng mogelijk maakt. Daardoor kunnen de partners die samen een onroerend goed aankopen in de aankoopakte zelf al een zogenaamde anticipatieve inbreng doen van het pand in de toekomstige huwgemeenschap. Het is dan niet nodig om op het moment van het huwelijk nog eens een huwelijkscontract te laten opmaken bij een notaris. Dat brengt meteen een aanzienlijke besparing met zich van zowat 1.000 euro.

Het kan niet altijd

Om dit te kunnen doen moeten wel een aantal voorwaarden vervuld worden. Zo moeten de partners elk ten belope van een gelijk deel eigenaar zijn van het onroerend goed. Er mogen ook geen andere mede-eigenaars zijn. Tenslotte moeten de partners die het onroerend goed aankopen de volle eigendom van het pand verwerven.

Bedenken kan

Wil men ondanks de anticipatieve inbreng het pand op het moment van het huwelijk toch niet inbrengen in de huwgemeenschap, dan is dat nog perfect mogelijk. Hiervoor moet men dan wel een huwelijkscontract afsluiten.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)