Wat moet je doen met de lening als je ex het huis overneemt?

25/01/2018 - partner: Immovlan.be

Bij een echtscheiding of als samenwoners uiteen gaan gebeurt het wel eens dat één van hen de woning (die eigendom was van beiden) overneemt. Wat doe je in dat geval met de hypothecaire lening die daar op rustte?

Als twee samenwoners of echtgenoten die samen een huis hadden uiteengaan en één van hen de woning inkoopt, betaalt deze daarvoor aan de andere vaak een uitkoopsom. Die wordt meestal berekend door de waarde van het huis te verminderen met het bedrag van de openstaande lening en dat (als beiden elk voor de helft eigenaar waren) te delen door twee.

De bank is geen partij

Hou er daarbij wel rekening mee dat de bank geen partij is in de regeling die de ex-partners onder elkaar treffen. De bank is door dat akkoord ook niet gebonden. Die kan dus eisen dat beide ex-partners naar haar toe de lening blijven afbetalen ook al is diegene die zijn aandeel in de woning overdroeg geen eigenaar meer.

Ontlasting vragen

Het is niet voldoende in de onderlinge relatie tussen de ex-partners overeen te komen dat diegene die het huis overneemt de lening verder afbetaalt. Voorzie in het akkoord dat wie het huis overneemt aan de bank moet vragen dat de andere wordt ontlast als medekredietnemer. Er moet dus aan de bank gevraagd worden om diegene die niet langer eigenaar is voortaan niet meer als medekredietnemer te beschouwen.

De overeenkomst tussen de ex-partners kan zelfs worden gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de bank die het hypothecair krediet verleende met deze ontlasting akkoord gaat.

En anders?

Als het akkoord van de bank niet wordt gevraagd (of niet wordt verkregen) kan de bank nog altijd komen aankloppen bij diegene die zijn aandeel in de eigendom overdroeg als de andere de lening niet correct meer afbetaalt. Bovendien kan het bijzonder moeilijk worden voor wie zijn aandeel overdroeg om nog een andere lening te bekomen (bijvoorbeeld om een ander onroerend goed aan te kopen).

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)