Wat met het huurcontract bij een scheiding?

4/09/2014

Steeds vaker krijgt een verhuurder te horen dat zijn huurders gaan scheiden. Hierdoor dringt zich de vraag op: blijft de persoon die de woning verlaat gebonden aan het huurcontract van de woning?

 

 
Wanneer huurders uit elkaar gaan betekent niet het einde van het huurcontract. De huurder die het contract ondertekende, of in enkele gevallen zelfs niet getekend heeft, moet de huur blijven betalen. Alle details lees je hieronder.
 

Voorkomen is beter dan genezen

Ten eerste raden we een verhuurder, die overweegt de woning aan een stel te verhuren, altijd aan het contract te laten ondertekenen door beide personen, of ze nou getrouwd zijn of niet. Het is belangrijk om in het huurcontract aan te geven dat de huurders hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk zijn wat betreft de te respecteren huurverplichtingen. Deze clausule, die volkomen legaal is, komt in de meeste standaard huurcontracten voor. Als de huurders hun huur niet betalen, kan de verhuurder hen direct een aanmaning geven.

Beroep doen op de vrederechter

De verhuurder stuurt een normale brief, bijvoorbeeld 15 dagen na de normale betaaldatum. Als deze brief onbeantwoord blijft, kan hij een aangetekende brief sturen. Nog steeds geen antwoord? De verhuurder kan vervolgens beroep op de vrederechter doen ten einde een bemiddelingsprocedure of een juridische procedure op te starten.

Als de huurders elkaar niet langer kunnen uitstaan, kan de vrederechter zelfs spoedeisende en voorlopige maatregelen treffen met betrekking tot de bewoning van de woning en met betrekking tot de contractuele verplichtingen van de echtgenoten of samenwonenden.
 

Verschillende gevallen

Als beide echtgenoten het huurcontract ondertekend hebben, moeten beide echtgenoten het contract tot het einde toe blijven respecteren.

Als bijvoorbeeld de echtgenoot die in de woning blijft wonen zijn huur niet meer betaalt, kan de verhuurder een rechtsvordering tegen de echtgenoot die de woning verlaten heeft instellen, ook al is het huwelijk beëindigd. Om zich van zijn verplichtingen vrij te stellen, moet de medeondertekende echtgenoot officieel, volgens de bepalingen die opgesteld zijn in het huurcontract, vertrekken en de andere echtgenoot moet hier ook voor tekenen.

– Als één van de echtgenoten het contract ondertekend heeft, heeft het Burgerlijk Wetboek besloten dat de echtgenoot die het contract niet ondertekend heeft, nog altijd verantwoordelijk is voor alle schulden die aan het contract verbonden zijn wat betreft de benodigdheden voor het huishouden waar het huurcontract deel van uitmaakt.

Als de niet tekende echtgenoot het echtelijke huis verlaat, is de situatie minder duidelijk. Jurisprudentie heeft hierover verdeelde meningen. Sommige rechtbanken hebben besloten dat de niet tekende echtgenoot, vanaf het moment dat de feitelijke scheiding in werking treedt, geen huur meer hoeft te betalen, als de verhuurder van de scheiding op de hoogte is gesteld. Andere rechtbanken hebben besloten dat de niet tekende echtgenoot huur moet blijven betalen zolang de scheiding niet officieel gemaakt is.

– Voor wettelijk samenwonenden zijn de regels bijna hetzelfde als de hierboven beschreven regels voor echtgenoten. De samenwonenden moeten tot het einde van het huurcontract huur blijven betalen. Ze zijn verantwoordelijk voor alle contractuele schulden met betrekking tot de levensbenodigdheden en de scholing van de kinderen.

– Voor onwettelijk samenwonenden, zijn alleen de personen die het huurcontract ondertekend hebben gebonden om de verplichtingen die in het huurcontract staan na te komen. Een medeondertekende die verhuist, ontsnapt dus niet aan zijn huurverplichtingen.

Om te weten te komen of de huurders wettelijk of onwettelijk samenwonenden zijn, kunt u zich tot het bevolkingsregister wenden.
 

Als de verhuurder het contract wil beëindigen

Als de verhuurder het contract dat door twee personen getekend is wil beëindigen, is het belangrijk dat hij een aangetekende brief naar beide personen stuurt, ook al is het adres van het gescheiden stel hetzelfde gebleven. Dit geldt eveneens als een ongehuwde huurder ondertussen getrouwd is of een wettelijk samenlevingscontract ondertekend heeft. Vanaf het moment dat de woning als gezinswoning gebruikt wordt, moet de verhuurder eveneens aan de echtgenoot of partner van de huurder een opzeggingsbrief sturen.