Hoe een huis uit een erfenis verkopen?

3/11/2014

Je erft samen met je broer en zus het huis of appartement van je ouders. Moet dat worden verkocht en moet dat altijd gebeuren via een openbare verkoop? Immovlan.be geeft raad…

 
Als je met meerderen een onroerend goed erft ben je ‘in onverdeeldheid’. Dat betekent dat je met elkaar rekening moet houden en je niet zomaar alleen het onroerend goed kan verkopen zonder het akkoord van de anderen. 
 

Onderling akkoord?

 
Zijn jullie het onderling eens dan kunnen jullie vrij beslissen of je het huis verkoopt en hoe dat zal gebeuren. Je kan dan bv. samen een vastgoedmakelaar gelasten om tot de verkoop over te gaan. Je kan ook bv. overeenkomen dat één van de erfgenamen het onroerend goed inkoopt. In dat geval moeten overigens geen registratierechten worden betaald maar kan worden volstaan met het betalen van een goedkoper delingsrecht. Je zou het onroerend goed ook voorlopig niet kunnen verdelen en dit bv. verhuren.
 

Naar de rechtbank

 
Geraak je het niet eens dan kan je het huis niet alleen verkopen. Je moet dan langs de rechtbank gaan om een notaris te laten aanstellen. Slaag je er bij de notaris ook niet in tot een regeling te komen, dan wordt het onroerend goed meestal uiteindelijk openbaar verkocht.
 
Een uitzondering bestaat als een verdeling in natura mogelijk is, waarbij aan elk van de erfgenamen één of meerdere onroerende goederen kan worden toebedeeld van ongeveer een gelijke waarde. In uitzonderlijke gevallen kan je onder bepaalde voorwaarden ook vragen dat je het huis gedwongen mag inkopen (bv. bij de wet inzake kleine nalatenschappen).