Wat gebeurt er met het gezamenlijke huis bij een echtscheiding?

27/11/2014

Als je uit de echt scheidt, moet de gezamenlijke woning niet altijd openbaar worden verkocht. Er zijn ook andere oplossingen mogelijk.

 
 

In akkoord uiteen

 
Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming moet je in de overeenkomst die je opmaakt een regeling treffen voor de gezamenlijke woonst. Eén van jullie kan die inkopen, je kan ze onderhands of openbaar te koop stellen of je kan zelfs beslissen een tijdlang in onverdeeldheid te blijven. 
 
Ook als je via de rechtbank scheidde (op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk) kan je bij de notaris nog altijd zulke regeling treffen.
 

Preferentiële toewijzing

 
Geraak je er onderling niet uit, dan betekent dat nog niet dat de woning sowieso openbaar moet worden verkocht. Was je getrouwd onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan kan je namelijk de preferentiële toewijzing van de woning vragen. Dat betekent dat je je ex-echtgenoot -als je aan de voorwaarden voldoet- kan verplichten om de woning tegen schattingsprijs aan jou over te laten. 
 

En anders? 

 
Bovendien gaat de notaris die belast is met de vereffening-verdeling van jullie huwelijksstelsel na of een verdeling in natura van de onroerende goederen niet mogelijk is. Heb je meerdere onroerende goederen die in kavels van ongeveer gelijke waarde kunnen worden verdeeld, dan kan zo’n verdeling gebeuren. Ook dan heeft er geen openbare verkoop plaats.
 
Lukt het voorgaande allemaal niet en kom je er onderling niet uit, dan is een openbare verkoop de enige oplossing. Deze verkoop betekent overigens niet dat de woning sowieso in handen van iemand anders terechtkomt. Als ex-echtgenoot mag je namelijk op deze verkoop ook zelf bieden.
 
 
{{NEWSLETTER_BOX}}