Alzheimer, dement… Mag een wilsonbekwame een woning verkopen?

1/12/2014

Je moeder bevindt zich in een rusthuis of in een gespecialiseerde instelling. Ze lijdt aan de ziekte van Alzheimer of is dement. Kan ze haar woning verkopen of kan jij dat samen met je broers en zussen doen?

 
 
Als iemand wilsonbekwaam is (omdat die bv. dement is of alzheimer heeft) kan die zijn huis niet zelf verkopen. De wet vereist nu eenmaal dat men voldoende wilsbekwaam is om een contract te kunnen afsluiten. Zelfs als de compromis al door je moeder zou zijn getekend, zal de notaris weigeren om de notariële akte te verlijden. De compromis kan dan vervolgens nietig verklaard worden.
 
Ook als erfgenamen kunnen jullie in dat geval het huis van je moeder niet verkopen, zelfs al zijn jullie het allemaal eens met een verkoop. Het is pas op het moment dat je vader of moeder sterft dat de erfgenamen eigenaar worden van het huis. Pas dan kan je samen beslissen om tot een verkoop over te gaan. Je sterk maken dat je moeder de woning zal verkopen doe je maar beter niet. Als dat niet gebeurt, ben je immers aansprakelijk tegenover de koper.
 

Naar de vrederechter 

Wil je toch dat je moeder kan verkopen, dan moet je langs de vrederechter gaan. Daar kan je als kind een bewindvoerder laten aanstellen over je ouder. De bewindvoerder mag opvolgend ook niet zomaar alleen beslissen om het onroerend goed van je ouder te verkopen. Hij heeft hiervoor de machtiging van de vrederechter nodig.