Het lot van een aannemingsovereenkomst bij een echtscheiding

22/01/2015

Als een koppel uiteen gaat, eindigt het contract dat ze hebben met hun aannemer daardoor natuurlijk niet automatisch. Hier volgt wat hen te wachten staat…

 
Geen overmacht
 
Een echtscheiding is geen vorm van overmacht die een bouwheer toelaat om zijn contract met een aannemer dadelijk stop te zetten. Er is immers maar sprake van overmacht als er buiten de wil van een partij om iets ernstig en onvoorzienbaar gebeurt. Beslissen om uit elkaar te gaan, doen de echtgenoten of samenwoners echter zelf. Hetzelfde geldt overigens als twee samenwoners die aan het bouwen zijn uiteengaan. 
 
Beëindigen kan
 
Toch betekent dit niet dat de bouwheren die niet langer een koppel vormen verplicht zijn om de werken te laten verderzetten en voort te gaan met de bouw. Een bouwheer heeft immers altijd het recht om de samenwerking met zijn aannemer van de ene dag op de andere stop te zetten.
 
Daar hangt dan wel een prijskaartje aan vast
 
De bouwheer moet in dat geval aan de aannemer een vergoeding betalen voor de materialen die hij al gebruikte, de geleverde arbeid en de gederfde winst. De aannemer moet de omvang hiervan bewijzen. In heel wat algemene voorwaarden of contracten van aannemers staat een clausule die deze schade forfaitair begroot. Deze clausule is veelal ook geldig. De aannemer mag niet overdrijven in wat hij vraagt.
 
Gooi het  op een akkoordje
 
Zit je zelf in zo’n situatie, dan is het aangewezen dat je een akkoord probeert te sluiten met je aannemer. Tracht daarbij de vergoeding die je aan de aannemer moet betalen zo beperkt mogelijk te houden. Kom je tot een oplossing, zet die dan ook op papier. Op die manier kan je latere discussies vermijden.