Wie mag bij een echtscheiding in het huis blijven wonen?

5/05/2015

In afwachting van de afwikkeling van de echtscheiding en de uiteindelijke verdeling van de woning kunnen de echtgenoten maar moeilijk blijven samenwonen. Veelal blijft één van hen intussen wonen in de vroegere woonst en moet de andere verhuizen. Hoe wordt dat juist geregeld?

Als een gehuwd koppel uiteengaat kunnen zij afspreken wie voorlopig in de woning blijft en wie verhuist. Raken ze het onderling niet eens dan is het de rechter die beslist.

Tussen het moment dat een gehuwd koppel uiteengaat en het ogenblik dat ze effectief gescheiden zijn, kan er een tijdje verlopen. Vervolgens moeten vaak nog de goederen worden uiteengedaan bij de notaris.

In onderling akkoord

Vooreerst kan je onderling afspreken wie er intussen verder in de woning blijft. Maak daarbij meteen ook afspraken over wie de lening of de huur verder afbetaalt. Je kan zelfs overeenkomen dat de kinderen verder in de woning blijven en dat de ouders beurtelings bij de kinderen blijven.

Is de woning eigendom van beide echtgenoten hou er dan rekening mee dat diegene die in afwachting van de verdeling blijft wonen aan de andere vaak een woonstvergoeding verschuldigd is.

De rechter beslist

De rechtbank kan ook beslissen wie er tijdelijk mag blijven wonen in het huis. Hierbij kunnen verschillende criteria worden aangewend. Zo kan bv. de voorkeur worden gegeven aan de ouder bij wie de kinderen in overwegende mate verblijven. Ook wordt soms gekeken naar welke echtgenoot het huis eventueel gebruikt in het kader van zijn beroepswerkzaamheden, wie financieel de grootste draagkracht heeft (die heeft dan de middelen om iets anders te huren) en welke van de echtgenoten het huis eventueel later zal inkopen.

Overigens houdt de rechtbank bij dit alles niet noodzakelijk rekening met de eigendomsrechten op de woning. Zij kan zelfs de ene echtgenoot tijdelijk verder laten blijven wonen in het huis dat de exclusieve eigendom is van de andere.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)