Een vruchtgebruik is voortaan minder ‘waard’

24/12/2015

Enkele weken geleden werden de nieuwe tabellen om de waarde van een vruchtgebruik te berekenen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hieruit blijkt dat de waarde van vruchtgebruik lager wordt ingeschat dan vroeger.

Waarover gaat het?

Bij een overlijden gebeurt het maar al te vaak dat de overlevende partner het vruchtgebruik krijgt van bepaalde onroerende goederen en de andere erfgenamen de naakte eigendom. Deze opsplitsing van het eigendomsrecht veroorzaakt wel eens problemen. De naakte eigenaar heeft namelijk de eigendom van het onroerend goed maar mag er geen gebruik van maken (hij kan het ook niet verhuren). De vruchtgebruiker heeft op zijn beurt wel het gebruik en genot maar mag de eigendom niet verkopen.

Vandaar dat in de wet de mogelijkheid staat om het vruchtgebruik om te zetten. Wat de voorwaarden hiervan zijn gaven we in een eerdere tekst al aan.

Wat is de waarde?

Bij die omzetting is het van belang te weten hoeveel het vruchtgebruik juist waard is. Om dit te berekenen worden er jaarlijks tabellen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De laatste tabellen dateren van 9 juli ll en gelden sinds 19 juli 2015.

Hieruit blijkt dat het vruchtgebruik heel wat minder waard is dan voordien. Zo is bv. voor een vrouw van 40 jaar het vruchtgebruik nu nog 61.94 % van de totale waarde van het onroerend goed waard terwijl dat met de vorige tabel maar liefst nog 69, 28 % was.

De tabellen worden jaarlijks aangepast

De tabellen worden jaarlijks aangepast. Dit gebeurt onder andere in functie van de evolutie van de levensverwachting en de evolutie van de intrest.

Nog dit : voor het berekenen van de successierechten gelden andere percentages die niet in dezelfde mate aangepast worden.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}