Mag je als echtgenoot alleen een onroerend goed wegschenken?

4/03/2016

Je bent gehuwd en wil een appartement, bouwgrond of woning schenken aan je kinderen. Kan je daartoe overgaan als je echtgenoot het daar niet mee eens is? Of je bent voor de tweede maal gehuwd en wil een onroerend goed wegschenken aan de kinderen uit je eerste huwelijk. Je echtgenote is het daar niet mee eens. Kan je dan toch tot de schenking overgaan?

  

Wettelijk stelsel 

Als je gehuwd bent onder het wettelijk stelsel kan je niet alleen een gemeenschappelijk onroerend goed wegschenken. Hiervoor heb je de toestemming van je echtgeno(o)t(e) nodig. De notaris die bij de schenking moet tussenkomen zal overigens zonder die toestemming weigeren de akte te verlijden.

Gaat het om een onroerend goed dat in je eigen vermogen zit (omdat je dat bv. erfde of al eigenaar was voor je huwelijk), dan kan je dat in de regel wel wegschenken (tenzij de uitzonderingen die verder worden aangegeven toepassing vinden). 

Scheiding van goederen 

Ben je getrouwd onder een stelsel van scheiding van goederen, dan gelden dezelfde regels als hierboven wat betreft een eigen goed. Is het onroerend goed in onverdeeldheid tussen jou en je echtgenoot, dan kan je hoogstens enkel jouw onverdeeld deel wegschenken. 

Er zijn uitzonderingen 

Op de voorgaande principes bestaat wel een uitzondering als het onroerend goed dat je wil wegschenken de gezinswoning is. In dat geval moet je echtgenoot namelijk wel instemmen met de schenking. Als deze weigert kan je een vervangende machtiging vragen aan de rechtbank. Je echtgenoot kan de schenking onder andere ook in vraag stellen als deze de (financiële) belangen van het gezin in het gedrang brengt.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}