Wie betaalt de lening verder af bij echtelijke moeilijkheden?

9/08/2016

Je bent gehuwd en ging samen met je echtgeno(o)t(e) een hypothecaire lening aan. Wie betaalt die verder af als je in een echtscheiding verwikkeld raakt?

Bij echtelijke moeilijkheden gebeurt het maar al te vaak dat er discussie rijst tussen de echtgenoten over wie de hypothecaire lening verder afbetaalt gedurende de echtscheidingsprocedure. Hoe los je dat op?

Beiden blijven gehouden 

De bank die het krediet verstrekte hoeft zich van de echtelijke moeilijkheden niets aan te trekken. Zij kan gewoonweg van alle kredietnemers (meestal zijn dat beide echtgenoten) vragen dat die het krediet verder afbetalen. 

Onderlinge afspraken 

De echtgenoten kunnen onderling wel afspraken maken over wie verder betaalt  in afwachting van een definitieve regeling omtrent de woonst (verkoop, één van de echtgenoten neemt ze over,…). Geraken ze er onderling niet uit dan kan de familierechtbank (in het kader van voorlopige maatregelen) een beslissing nemen over wie de kredieten voorlopig verder moet betalen. Bij die beslissing kan onder andere rekening gehouden worden met wie voorlopig verder in de woning blijft wonen, de inkomsten van de echtgenoten en diens meer.

Hou er rekening mee dat de bank niet gebonden is door dit akkoord of door de uitspraak van de rechter. Houdt diegene die moet betalen zich daar niet aan en betaalt hij toch niet, dan kan de bank alle kredietnemers aanspreken.

Een verrekening volgt 

De echtgenoot die de lening alleen verder afbetaalde zal bij de uiteindelijke verdeling van het huwelijksvermogen de betaalde sommen wel kunnen ‘inbrengen’. Hij zal daarbij kunnen vragen dat de andere echtgenoot alsnog zijn deel van de lening terugbetaalt. 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)