Moet je echtgenoot instemmen met de verkoop van een huis dat van jou alleen is?

23/08/2016

Je bent gehuwd en erfde een huis van je ouders. Of je was reeds vooraleer je trouwde eigenaar van een woning. Mag je dan alleen beslissen over de verkoop van het huis? Of heb je de instemming van je echtgenoot nodig?

Ongeacht onder welk huwelijksstelsel je bent getrouwd kunnen er gevallen zijn waarin je alleen eigenaar bent van een huis of appartement en je echtgeno(o)t(e) daar geen eigendomsrechten in heeft.

Je beslist in principe alleen

Als je de enige eigenaar bent van het onroerend goed beslis je in principe ook alleen over een verkoop daarvan. Je echtgenoot kan je dat niet verhinderen. Hetzelfde geldt overigens als je wettelijk of feitelijk samenwoont.

Tenzij voor de gezinswoning 

Ben je gehuwd of woon je wettelijk samen, dan bestaat er een uitzondering op die regel voor zover de woning die je wil verkopen de voornaamste gezinswoning is.  Voor feitelijke samenwoners geldt die uitzondering niet. Wil je de voornaamste gezinswoning verkopen, dan moet je echtgenoot of wettelijke samenwoner (ook al heeft die daarin geen eigendomsrechten) zijn instemming geven.

Hou je je hier niet aan, dan kan je echtgenoot de nietigverklaring van de verkoop vragen.

Naar de rechtbank 

Weigert je partner zijn instemming te geven, dan kan je naar de rechtbank stappen. Je kan daar een zogenaamde vervangende machtiging vragen. Onnodig te zeggen dat als het zover moet komen er allicht ook een serieus haar in de boter is in de onderlinge relatie.

  

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}