Hoe los je een erfeniskwestie op?

16/12/2016

Je erft samen met je broers en zussen een aantal onroerende goederen die eigendom waren van je ouders. Hoe zorg je er dan voor dat de erfenis afgewikkeld raakt en je tot een verdeling van de erfenis kan komen?

Als je samen met anderen onroerende en andere goederen erft, moet de nalatenschap nog verdeeld worden. Zeker als de verstandhouding tussen de erfgenamen niet optimaal is durft daar het schoentje wel eens te knellen.

Uiteen in akkoord

Je kan vooreerst in onderling akkoord met de andere erfgenamen een oplossing proberen te vinden. Als iedereen het eens is met de afwikkeling is er geen probleem. In dat kader zou bijvoorbeeld kunnen worden beslist dat één van de erfgenamen een onroerend goed overneemt (al dan niet met betaling van een opleg), dat de onroerende goederen onderhands of openbaar worden verkocht enz.

Hou er rekening mee dat voor een minnelijke afwikkeling alle erfgenamen het volledig eens moeten zijn. Als één van de erfgenamen weigert is een minnelijke oplossing niet mogelijk.

Naar de rechtbank

Kom je er onderling niet uit, dan zal één van de erfgenamen naar de rechtbank dienen te stappen om daar de vereffening-verdeling van de erfenis te vragen. De rechtbank zal dan een notaris aanstellen. Die zal een ganse procedure volgen om uiteindelijk te komen tot een zogenaamde staat van vereffening en verdeling. Als niet alle erfgenamen het daarmee eens zijn en er zwarigheden worden geformuleerd is het uiteindelijk de rechtbank die de geschilpunten zal oplossen.

Openbare verkoop

Als er geen akkoord wordt gevonden over het lot van onroerende goederen en een zogenaamde verdeling in natura tussen de erfgenamen niet mogelijk is, zullen deze uiteindelijk – enkele uitzonderingen niet te na gesproken – openbaar moeten worden verkocht. Elk van de erfgenamen kan op deze openbare verkoop bieden.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaat.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}