Wat moet je weten over een welzijnsclausule bij een schenking?

28/02/2017

Als je je vermogen (of een deel daarvan) wegschenkt, wil je ongetwijfeld niet in de positie komen dat je later zelf in financiële problemen komt. Eén van de mogelijkheden om dat te vermijden bestaat erin een zogenaamde welzijnsclausule op te nemen.

De feestdagen zijn traditioneel een periode waarin er in familieverband wel eens gesproken wordt over schenkingen. Dit geldt des te meer nu de schenkingsrechten een tijdje geleden aanzienlijk werden verlaagd. Ook de ‘welzijnsclausule’ kan dan eventueel ter sprake komen.

Gegeven is gegeven

Als je een schenking doet ben je datgene wat je weggeeft in principe kwijt. Het verlaat dadelijk je vermogen. Krijg je later spijt van de schenking of zou je het geld alsnog willen gebruiken, dan is dat problematisch. Je kan natuurlijk wel altijd schenken onder voorbehoud van vruchtgebruik. Bovendien kan je in extreme gevallen de schenking herroepen wegens ondankbaarheid. Meer daarover lees je hier.

 

Een welzijnsclausule opnemen?

Je kan in de schenkingsakte een welzijnsclausule opnemen. Hierbij wordt de verplichting ingelast voor de begiftigde om, als je uiteindelijk als schenker zelf iets te kort komt, je het nodige levensonderhoud te verschaffen. Dat kan dan bestaan in bijvoorbeeld een maandelijks bedrag, het recht om te wonen in een huis of appartement enz.

Duidelijk zijn

Wil je zo’n clausule opnemen, zorg er dan voor dat ze duidelijk wordt geformuleerd. Geef daarbij concreet aan wat er precies van de begiftigde wordt verwacht. Is er sprake van de schenking van een onroerend goed of schenk je roerende goederen (zoals bv. geld) via een notariële akte, dan kan de notaris je behulpzaam zijn bij de juiste formulering.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}