Huis erven: erft het stiefkind mee?

19/03/2017

Je bent eigenaar van een huis. Je hebt twee kinderen. Bovendien had je al overleden echtgenote op haar beurt een kind uit een eerdere relatie. Erft dat stiefkind ook van jou?

Er wordt wel eens gedacht dat stiefkinderen dezelfde erfrechten hebben dan andere kinderen. Maar is dat wel zo?

Geen wettelijk erfrecht

Stiefkinderen hebben, in tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht, geen wettelijk erfrecht. Ze erven dus niet automatisch van jou en dit ongeacht hoe sterk hun band met jou is. Wil je dat je stiefkinderen toch van jou erven, dan moet je een testament opmaken waarin je hen bevoordeligt. Een uitzondering op die regel bestaat als je je stiefkind zou hebben geadopteerd. In dat geval heeft het dezelfde rechten als een ‘eigen’ kind.

Er zijn grenzen

Zelfs als je een testament maakt kan je je stiefkind veelal niet onbeperkt bevoordeligen. Als je reservataire erfgenamen hebt (zoals kinderen of kleinkinderen) moet je nu eenmaal rekening houden met hun reservataire aanspraken. Je kan dan enkel het zogenaamde beschikbaar deel aan je stiefkind legateren. Geef je meer dan kunnen de reservataire erfgenamen de inkorting vragen.

En de erfrechten?

Op fiscaal vlak bestaat er wel een gunstige regeling voor stiefkinderen. Ze worden onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld met gewone kinderen (klik hier voor meer informatie). Als ze aan deze voorwaarden voldoen, betalen ze dezelfde erfrechten als gewone kinderen.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}