Wat als je ex het gezamenlijk huis niet wil verkopen?

11/07/2017

Je kocht samen met je ex-partner een huis aan. Nu je uiteen bent zou je de woning willen verkopen. Je ex is het daar niet mee eens. Wat kan je in dat geval doen?

Om de woning waar je samen eigenaar van bent te kunnen verkopen, heb je het akkoord van je ex nodig. Geeft die dat niet, dan kan je de woning niet zomaar alleen te koop stellen.

Je kan hem dwingen

Niettemin kan je je ex-partner ‘dwingen’ tot een oplossing. Je kan namelijk naar de rechtbank stappen en daar wat men noemt de ‘uitonverdeeldheidstreding’ vragen. Voor zo’n procedure doe je best een beroep op de diensten van een advocaat. De rechtbank zal dan een notaris aanstellen. Die wordt belast met het vereffenen en verdelen van de goederen waarvan jullie beide eigenaar zijn. Kijk wel na of er in de aankoopakte geen beding van aanwas of tontine staat. Die zal namelijk allicht eerst moeten beëindigd worden.

Wat doet de notaris?

Bij de notaris kan je met je ex alsnog een regeling treffen voor het onroerend goed. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen afspreken dat één van jullie dit inkoopt en de andere uitbetaalt of dat het onroerend goed onderhands wordt verkocht en het saldo van de verkoopprijs (na aanzuivering van de lening) tussen jullie beiden wordt verdeeld.

Je raakt het niet eens

Kom je niet tot een oplossing en is een verdeling in natura niet mogelijk (dat kan bijvoorbeeld als er twee onroerende goederen zijn van ongeveer een gelijke waarde), dan zal de notaris uiteindelijk allicht overgaan tot een openbare verkoop van het pand.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}