Vruchtgebruiker of blote eigenaar: wie betaalt de onroerende voorheffing?

1/08/2017

Tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker rijst er wel eens discussie over wie de onroerende voorheffing moet betalen. Hoe zit dat precies?

 

Na een overlijden gebeurt het vaak dat de langstlevende echtgenoot vruchtgebruiker is van een onroerend goed en de kinderen de blote eigenaar. Of er kan sprake zijn van een gesplitste aankoop waarbij ouders het vruchtgebruik kochten en de kinderen de blote eigendom. Wie betaalt in dat geval de onroerende voorheffing?

De vruchtgebruiker betaalt

In de regel is het de vruchtgebruiker die de onroerende voorheffing moet betalen. De blote eigenaar op zijn beurt betaalt niets. De vruchtgebruiker moet namelijk alle jaarlijkse lasten van het onroerend goed dragen, zoals de onroerende voorheffing en de brandverzekering.

Andere afspraken

Onderling kan je natuurlijk altijd andere afspraken maken en dit zeker als de verstandhouding tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker opperbest is. Je kan bijvoorbeeld overeenkomen dat de blote eigenaar de onroerende voorheffing terugbetaalt.

En hoe zit het als je een onroerend goed verhuurt?

Als je een appartement of een huis verhuurt waarin je huurder zijn hoofdverblijf heeft dan kan je de onroerende voorheffing in het huurcontract niet ten laste leggen van je huurder. Doe je dat toch dan is zo’n clausule niet geldig. Als je een garage of een handelspand verhuurt dan kan je de onroerende voorheffing contractueel wel ten laste leggen van je huurder. Jij moet dan de onroerende voorheffing betalen aan de belastingdiensten. Je kan aan je huurder dan alleen vragen dat hij ze aan jou terugbetaalt.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}