Schenking onroerend goed: wie betaalt de kosten?

1/08/2017

Je ouders willen je een huis of een bouwgrond schenken. Wie betaalt in dat geval de kosten die aan de schenking verbonden zijn? Kan je ook bepaalde afspraken maken?

Als iemand een onroerend goed wil schenken is het nodig dat een notariële akte wordt opgemaakt. Daarnaast moeten schenkingsrechten betaald worden. Maar wie betaalt deze?

De begiftigde betaalt

De regel is dat diegene die de schenking krijgt de kosten die daaraan verbonden zijn betaalt. Hierbij gaat het vooreerst om de schenkingsrechten. Bovendien zijn er allerhande kosten verbonden aan de tussenkomst van de notaris en de opmaak van de nodige documenten en aktes. De notaris zal vragen dat deze kosten op zijn rekening gestort worden voor de nodige aktes worden opgemaakt.

Andere afspraken

De schenker en de begiftigde kunnen onderling andere afspraken maken. Zo kunnen zij perfect overeenkomen dat de kosten van de schenking ook worden betaald door de schenker. In de praktijk gebeurt dat ook vaak. Het volstaat hiervoor dat er in de notariële akte een zin wordt opgenomen waarin staat dat alle kosten en schenkingsrechten die gekoppeld zijn aan de schenking worden betaald door de schenker.

Schenkingsrechten op de kosten?

Als de schenker de kosten betaalt is dat eigenlijk weer een nieuwe soort van vrijgevigheid. Toch moeten daar geen extra schenkingsrechten op worden betaald. Het volstaat daarvoor dat in de schenkingsakte zelf de kosten van de schenking ten laste van de schenkers worden gelegd.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}