Wat als een mede-erfgenaam de erfenis weigert te verdelen?

27/10/2017

Na het overlijden van je ouders moet hun erfenis uiteen gedaan worden. Wat kan je doen als één van je mede-erfgenamen een minnelijke verdeling weigert?

Je doet na het overlijden van je ouders een beroep op een notaris om hun erfenis uiteen te doen. De notaris stelt een verdeling voor waarin iedereen -op één erfgenaam na- zich kan vinden. Kan je deze erfgenaam verplichten om alsnog akkoord te gaan?

Akkoord van iedereen nodig

Om de erfenis minnelijk uiteen te kunnen doen heb je het akkoord van alle erfgenamen nodig. Gaat één van je broers of zussen dwarsliggen dan is zo’n minnelijke regeling niet mogelijk. Het volstaat dus niet dat de meerderheid van je mede-erfgenamen wel akkoord is.

Probeer te overtuigen

Om er alsnog uit te geraken kan de notaris op wie je een beroep deed de weigerende erfgenaam alsnog proberen te overtuigen. Het kan daarbij eventueel een oplossing zijn één of andere tegemoetkoming te doen naar de erfgenaam in kwestie toe. Door één of andere compensatie te geven kan hij misschien alsnog over de streep getrokken worden…

Naar de rechtbank

Een andere oplossing bestaat erin naar de rechtbank te stappen en daar de uitonverdeeldheidstreding te vragen. De rechtbank zal dan een notaris aanstellen die als taak krijgt de erfenis uiteen te doen.

Deze notaris zal een verdeling doorvoeren, ook al zijn (bepaalde) erfgenamen het daar niet mee eens. Hierbij dient een ganse procedure te worden gevolgd en kan u, als u het niet eens bent met de notaris, ook bezwaren formuleren. Voor een dergelijke procedure doet u best een beroep op de diensten van een advocaat.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}