Steunmaatregelen voor energiebesparende investeringen

1/03/2011

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn steunmaatregelen voor energiebesparende investeringen voorzien. Die worden door de gewesten, de Federale Staat en de gemeenten toegekend. Door al deze maatregelen te combineren en aan te vullen met andere voordelen kunnen een belangrijk deel van de investeringen gedekt worden. Waarover gaat het?

 

De gewestelijke energiepremies tot 50%
Deze betreffen eerst en vooral de isolatie van uw woning, de prestaties van uw verwarmingsketel, hernieuwbare energie en energiezuinige huishoudtoestellen. Sinds begin 2011 zijn de premies opgetrokken voor gezinnen met een laag inkomen.

De gewestelijke renovatiepremies tot 70%
Deze premies zijn vooral beschikbaar voor eigenaars die in de woning in kwestie (ouder dan 30 jaar) wonen. Het bedrag van de premie is afhankelijk van de locatie van de woning, het inkomen en het bedrag van de werkzaamheden.

De belastingvermindering tot 40%
U kunt een belastingvermindering van 40% bekomen op investeringen in energiebesparende maatregelen. Het maximumbedrag is 2.830 euro (3.680 euro voor zonnepanelen).

De leningen en voorfinancieringen
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent leningen aan 0% interest (sociale groene lening) toe aan mensen met een inkomen lager dan 30.000 euro. Met de renovatiepremie kan een voorfinanciering ter waarde van 90% van het premiebedrag gekregen worden. Ten slotte moeten de banken een interestvoordeel van 1,5% (korting) verlenen aan iedereen die energiebesparende werken maakt.

De gemeentelijke premies
Tal van Brusselse gemeenten verlenen premies voor energiebesparende investeringen. De invulling verschilt in functie van de gemeente.

Meer info over de premies die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend worden op de site Leefmilieu Brussel

Klik hier voor meer info over de premies in het Waals Gewest

Klik hier voor meer info over de premies in het Vlaams Gewest

Ontdek onze Special Batibouw

Hierna vindt u enkele nieuwigheden die u op Batibouw kunt ontdekken:

Zonnepanelen voor plate daken

Gevel levert energie

Bron: Leefmilieu Brussel