Belastingvermindering voor energiezuinige woningen

29/03/2011

Voor een passiefhuis, een lage-energiewoning en een nulenergiewoning krijgt u op federaal niveau een belastingvermindering wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

© Bostoen

Een passief huis is een energiezuinige woning die het mogelijk maakt om de verwarmingskosten te beperken tot 120 à 300 euro per jaar (voor een gemiddelde passiefwoning). Dat resultaat wordt onder andere bereikt door een maximale isolatie en door het beperken van lekverliezen.

Passiefhuis

Voor een passiefhuis krijgt u een belastingvermindering van 850 euro (bedrag geldig voor inkomstenjaar 2011). Die vermindering wordt toegekend gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken vanaf het belastbare tijdperk waarin is vastgesteld  dat de woning een passiefhuis is.

Die vaststelling moet ook blijken uit een certificaat.

Lees meer over dit artikel op de site Ikgabouwen.be