Green buildings: EPB-certificaat overal verplicht

14/09/2011

Sinds 2002 zet de Europese Unie zich in om de EPB te verbeteren (Energieprestaties van gebouwen); tegen 2020 moeten de nieuwe constructies een energieverbuik van nul benaderen. In België zal het energiecertificaat in de 3 gewesten tegen eind 2011 verplicht zijn voor alle transacties rond immobiliën.

De energieprestaties van de gebouwen zijn een regionale bevoegdheid; de toepassing van het Europese recht in België is anders in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië.

EPB voor bestaande gebouwen: Brussel Hoofdstedelijk gewest blijft achter

In Vlaanderen is het overhandigen (in geval van verkoop) of het communiceren van de inhoud (in het geval van verhuur) van het EPB-certificaat verplicht sinds 2009. In het Waalse Gewest is de situatie hetzelfde, maar pas sinds 1 juni 2011. In Brussel gaat de verplichting om over het certificaat te communiceren in geval van verhuur pas van kracht vanaf 1 november 2011 (verplicht sinds 1 mei 2011 in geval van verkoop).

Het EPB-certificaat is 10 jaar geldig en, ook al verhindert het niet dat een bezit op de markt komt, heeft een duidelijke invloed op het vastleggen van de verkoopprijs of de huur. Daarenboven staan er boetes op het niet doorgeven van of niet communiceren over het certificaat.

EPB nieuwe constructie, EPB renovatie: de staat van de gebouwen

Tijdens het bouwen of renoveren van een gebouw wordt er een officieel erkende professional aangesteld voor de EPB-aspecten van de werf: juiste ventilatie en isolatie, vernieuwbare energie, blootstelling aan de zon, enz. Die professional krijgt een andere benaming, afhankelijk van het gewest: EPB-verslaggever in Vlaanderen, EPB-raadgever in Brussel en EPB-verantwoordelijke in Wallonië. Het EPB-certificaat wordt aan het einde van de werken overhandigd, ofwel door de overheid, ofwel in Vlaanderen door de professional zelf.

Indien de normen niet nageleefd worden, is het naast boetes en het intrekken van de goedkeuring van de professional ook mogelijk dat u strafrechterlijk vervolgd wordt (enkel in Brussel).

Bron: http://www.sdz.be/node/4412

Bron afbeelding : http://www.flickr.com