Confederatie Bouw creëert platform voor hernieuwbare energie

22/01/2014

Hernieuwbare energie wordt steeds belangrijker voor de bouw. Daarom heeft de Confederatie Bouw op 1 januari 2014 het “Renewable Energy Platform” gelanceerd. De regels en marktvoorwaarden veranderen immers zo snel in elk van de drie gewesten dat de Confederatie het nuttig vond een speciaal platform te creëren om de verschillende installateurs te ondersteunen, ongeacht hun grootte of cliënteel (bedrijven en particulieren).

De bronnen van hernieuwbare energie bieden nog altijd een zeer belangrijke groeimarge gezien de uitdagingen die in het verschiet liggen. België heeft zich geëngageerd om 13% hernieuwbare energie te produceren in 2020 (tegenover 6% vandaag). De Europese Commissie heeft de ambitie om tegen 2030 niet minder dan 30% hernieuwbare energie te gebruiken, wat een serieuze impact zal hebben op de werkgelegenheid, het BBP en de afhankelijkheid van energiebronnen.

Met 1.300 Belgische bedrijven (voornamelijk kmo’s) en 9.000 werknemers zorgen de installateurs van hernieuwbare energietechnieken (niet te verwarren met de producenten) voor een steeds belangrijkere economische activiteit binnen de bouw. Het gaat meer bepaald om de installatie van thermische zonne-energie, fotovoltaïsche zonne-energie, warmtepompen, geometrische boringen, het plaatsen van windmolens en waterkrachtinstallaties.

Het platform wil, rekening houdend met de specifieke situatie in elk van de drie gewesten, een multidisciplinaire strategie ontwikkelen op het vlak van technologie, wetgeving, communicatie, normalisatie, labeling, beroepsopleiding en recyclage, dit alles met de steun van de onderzoeks- en wetenschappelijke centra van de sector.

De Confederatie Bouw en haar gewestelijke confederaties blijven zoals altijd de relaties verzorgen met de verschillende overheden.