Energie: de grootste zorg van de Belgische bouwer.

31/01/2014

immovlan - les batisseurs se préoccupent de l energie

Wat is het profiel van de Belgische bouwer? Waarop let hij vanaf het ontwerp van zijn project ?

De Belg heeft een baksteen in de maag, maar energie is zijn grootste zorg.

Het bedrijf Thomas en Piron, dat al 35 jaar ervaring heeft in de sector, heeft een enquête gehouden bij 2780 personen uit de provincies Luik en Henegouwen, maar ook in Brussel. Het doel: de verwachtingen van de huidige kandidaat-bouwer vergelijken met die van een tiental jaar geleden.

44% opteert voor een woning die laag, tot zelfs zeer laag is in energieverbruik.

Volgens de communicatiedirecteur is het grootste verschil dat de wettelijke verplichtingen omtrent energieprestaties inmiddels zeer goed ingeburgerd zijn. Sommigen willen zelfs nog verder gaan.

Vandaag:

37% van de kandidaat-bouwers overweegt een woning die conform de huidige normen is.

32% wenst te opteren voor een energiezuinige woning

12% beweert een passiefhuis of een bijna energieneutrale woning te overwegen

Op dit niveau zien we dat de verwarmingsketel op aardgas en de warmtepomp als grote winnaar uit deze enquête komen, ver voor de traditionele stookolieketel.
 

Als de bouwende Belg een toegeving doet, dan doet hij dat door de omvang van zijn woning of grond te verkleinen.

Naast die intenties, vinden velen dat de huidige, wettelijk opgelegde energienormen volstaan. De financiële realiteit dwingt hen namelijk al te vaak om de energieprestatie van hun woning in dalende zin te herzien en bijgevolg om zich tevreden te stellen met de wettelijke norm.  

Een ander kenmerkend aspect van de huidige kandidaat-bouwer is dat hij er zich van bewust is dat er toegevingen zullen moeten gedaan worden wat betreft het initiële ontwerp. Wanneer we vragen of hij denkt dat hij toegevingen zal moeten doen, dan antwoordt 47% ja en 37% misschien. Slechts 11% denkt er geen te moeten doen. “Sommigen leven met hun hoofd in de wolken en dromen van een kasteel, tot we hen op basis van onze modelwoningen terug met de voeten op de grond krijgen, naar een realiteit die meer aansluit bij hun budgettaire mogelijkheden…”, aldus Yves Arnould.

Wanneer hij toegevingen doet, zal de kandidaat-bouwer, in 62% van de gevallen, de omvang van zijn woning of van de grond verkleinen.

Prijsbewust

Een huis bouwen is een levenswerk. Al heeft de Belg een baksteen in de maag, bouwen wordt almaar duurder en het aflossen van de hypothecaire lening neemt een groot deel van zijn leven in beslag.

Wanneer we kandidaat-bouwers vragen welk budget ze, volgens hen, nodig zullen hebben voor de realisatie van hun bouwproject, dan denkt 58% onder hen dat ze meer dan 200 000 euro moeten voorzien voor het huis (exclusief de prijs voor de grond).
De kandidaat-bouwer is dus niet naïef. Hij kent de marktprijs en is relatief realistisch wat betreft het budget dat nodig is voor zijn project. “Het is moeilijk om de gemiddelde prijs voor een huis te geven, maar over het algemeen rekent men op een 1000 à 1100 euro per vierkante meter”, zegt M. Arnould.
 

58% denkt meer dan 200 000 euro te moeten voorzien voor het huis, zonder de grond

Ten slotte merken we op dat de Franstalige Belg nieuwbouw verkiest boven renovatie. Ook al biedt die tweede oplossing de mogelijkheid om de werkzaamheden, en dus ook de kosten, meer te spreiden. Wanneer hij renoveert, zal hij eerder uitbreidingswerken doen (soms in hout), de badkamer herinrichten en vooral de keuken, die eenieders favoriete plekje blijkt te zijn. Zonder de verbeteringen aan de energieprestaties te vergeten natuurlijk.

Kortom, de Belg heeft nog altijd een baksteen in de maag, maar hij doet er alles aan om zijn energieverbruik te beperken.